خبر مهم: در زمان وجود COVI-19 شما میتوانید از محصولات پیشرفته و حرفه ای مجموعه برای وب سایت خود استفاده نمایید

Team Member

Team Member

Our experience experts

Mitech specializes in technological and IT-related services such as product engineering, warranty management, building cloud, infrastructure, network, etc.

Dollie Horton

Chief People Officer

Stephen Mearsley

President & CEO

Maggie Strickland

Financial Services

Monica Blews

Project manager

We pride ourselves on having a team
of highly-skilled

Dollie Horton

Chief People Officer

Robert Amplilian

Chief People Officer

Monica Blews

Chief People Officer

Stephany Mearsley

Chief People Officer

Monica Blews

Chief People Officer

Maggie Strickland

Chief People Officer

Dollie Horton

Chief People Officer